ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ik kudi ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ

ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ
ik kudi ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਿ Hanky ਤੇਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦੀਦੀ ਚੁੱਕ ਲਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment