ਆਓ ਮਨਾਈਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਅਕਲ ਆਵੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ.

HTML Embed Code
BB Code for forums
Use this BB Code for Facebook:
Category: Happy New Year

Leave a comment