ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਿੱਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਬਹਿੰਦੀ ਏ.

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਿੱਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਬਹਿੰਦੀ ਏ.
ਉਹ Friend List ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ

1 thought on “ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਿੱਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਬਹਿੰਦੀ ਏ.”

  1. Full buteya di mehndi jehdi lag k na lehndi lge sabj te ho jave lal mehndi lgdi mukadra naal.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top