ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁੰਦੇ

ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਗਿਆ
ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ
.
.
ਡਰਦਾ – ਡਰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ :-
.
.
.
ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment