ਕਿੰਨਾ Lucky ਹੋਣਾ ਉਹ Munda

ਕਿੰਨਾ Lucky ਹੋਣਾ ਉਹ Munda
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ GF ਤੋ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ
.
.
.
Jaanu ਤੁਸੀ Phone Cut ਕਰੋ
ਮੈਂ Call ਕਰਦੀ ਆ

Category: Punjabi Status

Leave a comment