ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ Friends Nu

ਕੁੜੀਆਂ – ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੀਆਂ
.
.
.
.
Suits
Earring
Parfume
Flower
Chocolates
.
ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ
.
.
.
.
ਲੈ ਫੜ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਂ ਸਾਲਿਆ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top