ਕੋਠੇ ਚੱੜ ਚੱੜ ਪੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਮਲਾ ਦਿਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ

ਕੋਠੇ ਚੱੜ ਚੱੜ ਪੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਮਲਾ ਦਿਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ
ਓਹ ਖੜਕਾ ਕੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਏਤ੍ਬਾਰਾਂ ਦਾ
ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਾਵੇਂ ਖਿੜੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਪਿਹਰ ਚ
ਹਿਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣਦੀ ਤਾਂ ਹੈ
ਮੁਖੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਗਈ
ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਹੈ

Category: Punjabi Status

Leave a comment