ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣ ਦਾ

ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ haQ ਹੁੰਦਾ,
#Pyar ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ
ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ Pasand ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ,
ਪਰ Roohan ਦੇ Pyar ਦਾ ਮਜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment