ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ “1984” ਦੇ ਦੰਗਿਆ ਦੀ

ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ “1984” ਦੇ ਦੰਗਿਆ ਦੀ,
ਮੈਂ ਕਿਓਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ!

Category: Punjabi Status

Leave a comment