ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ‪ਗਮ‬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ
‪ਗਮ‬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
.
.
.
.
.
.
ਥੁੱਕ Naal ਲਿਫਾਫੇ ਜੋੜਨ Waliye ਨੀ
ਗਮ ਗੂੰਦ Nu ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top