ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਖੁਬ ਗਈ

ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੁੜੇ
ਨੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਲੇਖ ਕੁੜੇ
ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਖੁਬ ਗਈ
ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਟਾਇਰ ਚ ਮੇਖ ਕੁੜੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment