ਪਾਥੀਆ ‘ਚ’ ਮੈ ਡਿੱਗ ਪਈ

ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮੂਤਗੇ,
ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਭਾਰਾ,
.
.
.
.
ਪਾਥੀਆ ‘ਚ’ ਮੈ ਡਿੱਗ ਪਈ ,
ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਭੈਣ ਦਿਆ Yaara

Category: Punjabi Status

Leave a comment