ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਆਂ

ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਆਂ,
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ #Pyar ਏ,
ਕੁੜੀ #Suit ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣੀ,
ਜਿਹੜੀ ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਹੇ ,
ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ

Category: Punjabi Status

Leave a comment