ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ

ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਆ

ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ,
ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਰੀਬੀ ਆ

Category: Punjabi Status

Leave a comment