ਮੇਰੇ Yaaran ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਜੂ

ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ,

ਜੇ ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਪਿਆਂਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ

ਮੇਰੇ Yaaran ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਜੂ,

ਜੇ Mainu ਮਿਲਣ ਤੂੰ ਆਂਵੇ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top