ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਂ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਂ
ਵੇ ਮੈਂ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ.
ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ??
ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ.
ਤੜਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ.
ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ
ਵੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment