ਮੈਂ ਜਹਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਜਹਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ
ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ
ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ
ਤੇ
ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬਰੇਕ ਨੱਪੀ
ਤੇ
ਰਜਾਈ ਪਾਟ ਗੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment