ਮੈਂ ਤਾਂ salea ਉੱਠਦਾ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਹਾਂ

ਜੱਜ :- ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
:
:
Jatt – ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ salea ਉੱਠਦਾ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਹਾਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top