ਯਾਰਾਂ ਦੀ Facebook Id ਚ

ਯਾਰਾਂ ਦੀ Facebook Id ਚ
Kudian ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ :

1.) ਜੀਹਨੂ ਅਸੀਂ Request ਭੇਜਦੇ ਆ,
ਓਹ ਸਾਲੀ Accept ਨੀਂ ਕਰਦੀ

2.) ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ Request ਆਜੇ,
ਓਹ ਅਸੀਂ Fake ਸਮਝ ਕੇ Cancel ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top