ਰਾਤਾਂ ਵਾਲੀ Neend ਉੱਡ ਗਈ ਨਵਾਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਜੱਬ ਹੋ ਗਿਆ

ਰਾਤਾਂ ਵਾਲੀ Neend ਉੱਡ ਗਈ
ਨਵਾਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਜੱਬ ਹੋ ਗਿਆ
.
.
.
.
kudi ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਉ ਰੱਬ ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ Love ਹੋ ਗਿਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top