ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ Janu ਮੈਨੂੰ iPhone ਲੈ ਦਿਉ

ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ Janu
ਮੈਨੂੰ iPhone ਲੈ ਦਿਉਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ- ਬਾਂਦਰੀਏ ਮੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ
ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ Loan ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ

Category: Punjabi Status

Leave a comment