ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ

ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ
ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ #Status ਪਾਈਏ
ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ #Committed ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਈਏ
ਕੁੜੀ #Friend Request Accept ਨਈ ਕਰਦੀ
ਅਸੀਂ ਕੀਹਨੂੰ #ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈਏ ?

Category: Punjabi Status

Leave a comment