ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ Touch ਨਾ ਕਰੇ

ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ Offer’an,
ਅੱਗੋਂ Response ਪਰ Jatt ਨਾ ਕਰੇ
.
ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ Look ਤੇ ਮਰਨ ਨੱਡੀਆਂ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ Touch ਨਾ ਕਰੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment