ਸੂਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਲੋੰਗ ਕਰਦਾ

ਗੈਰਤ Blood ਵਿਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਆ
ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਨੀ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਖਰੀ ਆ
ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ
ਓ ਗੱਲ ਲੌਂਗ ਕਰਦਾ
ਸੂਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਲੋੰਗ ਕਰਦਾ
ਨਾ ਕੰਮ Wrong ਕਰਦਾ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment