#‎Privacy‬ ਲਾਈ ਆ

#‎Privacy‬ ਲਾਈ ਆ
ਤੂੰ ਬੜੀ ਠੋਕ ਕੁੜੇ

ਨਾ ‪#‎Message‬ ਹੁੰਦਾ
ਨਾ ‪#‎Poke‬ ਕੁੜੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment