Bapu ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ

ਹੁਣ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰੇ ਜਿੱਤ ਦੀ,
ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
.
.
ਯਾਦ ਕਰ ਵੇਲਾ
ਜਦੋ 10ਵੀਂ ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ
BAPU ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ
ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment