Facebook ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

ਜਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀ Chatting ਅਊਦੀ
ਅੱਜ ਲੋਕਾ ਦੀ ਏ ਮੱਤ ਮਾਰੀ,
ਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਜੱਟ “Facebook” ਤੇ ਆਇਆ
ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ Facebook ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment