ਤੂੰ Feeling’an ਲੈਂਦੀ Reh ਜਾਣਾ

Tu ਪੜ੍ਹਦੀ Reh ਜਾਣਾ,
Asin ਕੰਮਾਂ Kaaran ਚ Pai ਜਾਣਾ
.
.
ਮੈਨੂੰ Kise ਹੋਰ Ne ਪੱਟ Laina
ਤੇ ਤੂੰ Feeling’an ਲੈਂਦੀ Reh ਜਾਣਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top