ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੌਖੇ ਨੀ ਮਿਲਦੇ

ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ
ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀ ਖਿੜਦੇ
.
ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ
ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੌਖੇ ਨੀ ਮਿਲਦੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment