ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਗੀ ਏ

ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਾਂ

Category: Punjabi Status

Leave a comment