Funny

????ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥ????======================

1. ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ = ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ

2. ਆ ਬਲਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ = ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ

3. ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ = ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝਾਉਣਾ

4. ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ = ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ

5. ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ = ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ

6. ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣਾ = ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ

7. ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇਖਣਾ = ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ

8. ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਮਿਲਣਾ = ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ

9. ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ = ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਕੂ ਲੱਭਣਾ

10. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜੇ ਲੈਣਾ = ਕੁਆਰਾ ਰਹਿਣਾ

11. ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇਣਾ = ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ

12. ਦੋ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣਾ = ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ

13. ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ = ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ

14. ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ ਵੇਖਣਾ = ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ

15. ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ = ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੱਭਣਾ

16. ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ = ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ

17. ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਕਰਨਾ = ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top