Guru Gobind Singh G

Must Read This Sakhi..
Ek Vaar Sahib Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj ne Hathi di
Sawaari Karni c..
Hathi da Mahawat Kite Gea c.. Guru Gobind Singh Ji Hathi
Kol Khlo k Mahawat da intezar Kar rahe c. Ohthe ek Sikh c
jo eh sab dekh reha c.. Ohs Sikh da Sareer Kafi Taghra c..
Ohde Dil ch aayi k mai ena taqatwar han.. Guru Gobind
Singh Ji da bhaar Msa 65-70 Kilo Hona.. Kyu na Mai Guru
Gobind Singh Ji nu apne Mode te chuk k Hathi te Baitha
Dwa..
Sahib Kalgidhar Pita ohde Dil di Gal Jaan gaye k ehnu apni
Taqat da Hankaar hai..
Oh Sikh Kol ayea te kehnda Maharaj tusi mere Modey te
apne chrn rakh k Hathi upar charh Jawo.
Deshmesh Pita ne jad apna ek Pavitar Chrn ohde mode te
rakhea ta Sikh dia cheeka nikal gaiya..
Kehnda Maharaj twada ena bhaar?
Istrah Lga jive Koi Pahaar uttey Digg pea hove..
Maharaj kehnde tenu ki lga k tu ena taqatwar aa k apne
Guru nu chuk skda..?? Ajey ta asi tere te Phaar hi thora jeha
payea hai.. J kite poore Barehmand Da phaar tere te pa
dayie ta tu Zameen ch hi Dabb Jawe..
Te Istrah Maharaj ne ohs Sikh da Taqat da hankaar Dur
Kita..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top