Ik Teri Meri Jodi

ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ, ਉੱਤੋ ਅਕਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਲੜਦੇ ਭਾਵੇ ਲੱਖ ਰਹੀਏ ਪਰ

ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ :*

Category: Only For Girls

Leave a comment