Lokan Di Tan Lottery Lagdi Aa

Lokan di tan Lottery Lagdi Aa
.
.
Sadi Ta Sali Kismat Hi Madi Aa
.
.
Jadon vi Laggi Aaw
Sali Painta Nu Press Hi Laggi Aa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top