Raati Tusi Mere Supne Ch Aye sI

ਕੁੜੀ – ਰਾਤੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਣੇ ਚ ਆਏ ਸੀ . .Munda – ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਛਾ . .?

.

ਫੇਰ ਮੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਪਣੇ ਚ ਆ ਕੇ . .

.

. .

.

ਕੁੜੀ – ਆਪਾ ਬਸ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਦਾ

ਐਕਸੀਡੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਨਹਿਰ ਚ

ਡਿਗ ਗਈ . .

. ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਲਭ ਰਿਹੈ ਸੀ ,. .

.

ਪਰ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਭ ਰਿਹੇ ਸੀ

Munda- ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈ ਤੇਨੂੰ ਲਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ?

. ਕੁੜੀ – ਨਹੀ ਤੁਸੀ ਉਚੀ – ੨

ਰੋਲਾਪਾ ਰਿਹੇ ਸੀ .

.

.

.

. ਉਏ ਸਾਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਥੇ ਗਿਆ

ਦੋ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸੀ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment