Umran Di Sanj Da Waada Howe Kita

ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ’ਵਾਅਦਾ’ ਹੋਵੇ ਕੀਤਾਸਾਂਝਾ ਹਰ ਅਰਮਾਨ ਹੋਵੇ 

ਫ਼ਿਰ ਸੱਜਣ ਨਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ

ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment