Eni Akal Ta Badam Khan To Baad V NI Aundi

ਿੲੰਨੀ ਅਕਲ ਤਾ ਬਦਾਮਖਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ
ਜਿੰਨੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ

Category: Punjabi Status

Leave a comment